eTraining - rohkem teadmisi!

CURRICULUM VITAE


Eesnimi: Ene
Perenimi: Paadimeister
Sünniaeg: 18.06.1960
 
Hariduskäik:

1980-1985 Tallinna Ülikool (koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja)
1975-1978 Jõhvi Gümnaasium
Täiendkoolitus:
Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus - koolijuhi kvalifikatsioon, 2,5 aastat.
Erinevad ettevõtted - Olen läbinud aastate jooksul erinevaid lühemaajalisi koolitusi juhtimise ja projektijuhtimise ning psühholoogia valdkonnas.


Teenistuskäik:

10.2010 - tänaseni eTraining OÜ koolitaja
01.2010 – tänaseni MTÜ Ulata Käsi lapsehoiuteenuse valdkonna projektijuht
05.2006 – 12.2009 Nanny Sevices OÜ lapsehoiuteenuse valdkonna projektijuht
05.2006 – tänaseni Täiskasvanute Koolitusasutus Nanny Koolitus kooli juhataja
10.2004 – 05.2006 Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabiosakond – peaspetsialist
08.2003 – 10.2004 Tallinna 133. lasteaia juhataja
08.2000 – 08.2003 Saarepeedi lasteaia juhataja
01.2000 – tänaseni Tallinna Majanduskooli lektor. Järgnevate loengute läbiviimine: üldpsühholoogia, isiksuse psühholoogia, suhtlemispsühholoogia, kutse-eetika.
01.1996 – 01.2000 Viljandi Vangla – vanglaametnik/psühholoog. Vanglaametnike ja süüdimõistetute psühholoogiaalane nõustamine
09.1994 – 06.1996 Pärsti Põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
08.1985 – 08.1994 Pärsti Lasteaed-Algkooli kasvataja/lapsehoidja

Harrastused: tervisesport, sotsiaalpoliitika, ajalugu

Organisatsioonid:

2007 - tänaseni Kuriteoohvrite Toetamise Ühing MTÜ Ohvriabi. Juhatuse liige. Ohvriabi vabatahtlik liige. Organisatsiooni tegevuse planeerimine, koordineerimine; koolituste/seminaride/konverentside korraldamises osalemine; projektitegevuses osalemine; koolituste läbiviimine(lektorina) - perevägivald.
2003-2007 MTÜ Eesti Sotsiaalprogrammide Keskus. Perevägivalla spetsialist, psühholoog/nõustaja, perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma juhendaja. Perevägivallaalase poliitika elluviimine, ohvrite nõustamine, projektitegevuses osalemine, koolituste/seminaride/konverentside korraldamine ja läbiviimine.